Het ontstaan

Voor leerlingen van de Mytylschool Lyndensteyn in Beetsterzwaag werden al sinds 2004 ski-schoolkampen, op initiatief van Froukje Tilstra (docent bewegingsonderwijs), georganiseerd. Via de Johan Cruyff Foundation die deze schoolkampen financieel ondersteunde, kwam zij in contact met collega’s van andere mytylscholen die informatie en/of ondersteuning wilden bij de organisatie van dergelijke schoolkampen. Om leerlingen van andere mytylscholen in de gelegenheid te stellen ook zo’n schoolkamp te ervaren en de kennis en ervaring te bundelen werd in 2007 Stichting StoerWinterWeken opgericht.

Financiële ondersteuning

Door het succes van de ski-schoolkampen van School Lyndensteyn en de wens van de Johan Cruyff Foundation om deze activiteiten uit te breiden naar andere mytylscholen ondersteunen zij de activiteiten van Stichting StoerWinterWeken.

Betaalbare winterweken:
Het uitgangspunt is om door middel van sponsoring en fondsenwerving de kosten zodanig laag te houden, dat financiën de deelname aan een winterweek niet in de weg staan.

 

Samenwerking:
Daarnaast zal, op basis van afspraken met de Johan Cruyff Foundation, de samenwerking worden voortgezet met de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) door onder andere gebruik te maken van hun kennis en materialen.
Bovendien zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Skivereniging (NskiV).

StoerWinterWeken

 

Vlechtplantsoen 13

8391 LR Noordwolde - Zuid

iban NL67 RABO 0129250767

KVK Nummer: 01121834