Vrijwilligersbeleid

 

Vrijwilligersbeleid StoerWinterWeken

 

Missie

Kinderen en jongeren met een motorische beperking in aanraking brengen met diverse soorten wintersporten, waarbij plezier in bewegen en het verkennen en verleggen van grenzen centraal staat.

 

Doel

StoerWinterWeken heeft als doel het organiseren van winterweken en wintersport evenementen voor kinderen en jongeren met een motorische beperking. Wij willen dit doel bereiken door voornamelijk met mytylscholen en de daaraan verbonden ambulante begeleiding te werken.

 

Vrijwilligersbeleid

 

Inleiding

Het beleid is opgesteld om de functie en de taken van de vrijwilligers en begeleiders duidelijk te maken.

Het is de beschrijving van het geheel aan voorwaarden, dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie op een zodanige manier  tot hun recht te laten komen dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden.

 

Voorwaarden

  • De vrijwilliger/begeleider van StoerWinterWeken dient de missie te onderschrijven en actief mee te werken aan het realiseren van een goede sfeer tijdens de skiweek.
  • De vrijwilliger/begeleider beschikt over voldoende ski-ervaring om de gevraagde taak als (zit-) skibegeleider uit te voeren.

 

De vrijwilliger

  • Deze dient te voldoen aan het hieronder beschreven profiel
  • Het bestuur zal met elke nieuwe vrijwilliger een kennismakingsgesprek voeren met als doel het beoordelen of men past in het profiel. Als een vrijwillger (naar het oordeel van het bestuur) niet in het profiel past, zal dit in een persoonlijk onderhoud toegelicht worden.
  • Het vrijwilligerswerk wordt onverplicht en onbetaald verricht. Onverplicht wil zeggen dat je als vrijwilliger zelf  kiest om aan een skiweek deel te nemen.
  • Er worden wel afspraken met je gemaakt over de functie, taken en de week waarin je deelneemt. Uiteraard brengen deze afspraken verplichtingen met  zich mee.

 

De begeleider

Deze wordt door de deelnemende mytylschool aangewezen. De beschrijving van de vrijwilliger is ook voor de begeleider van toepassing.

 

 

Profiel

De vrijwilliger/begeleider:

-          is bereid en in staat, zonodig op aanwijzingen, taken op zich te nemen en bereid tot werken in teamverband

-          is bereid en in staat actief mee te denken en te werken aan een optimale organisatie van de skiweek

-          is bereid alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren

-          volgt de aanwijzingen van de skileraren op

-          heeft verantwoordelijkheidsgevoel

-          is betrouwbaar en discreet

-          beschikt over geduld en kan goed luisteren

-          beschikt over een goede mentale en fysieke conditie

-          heeft doorzettingsvermogen en beschikt over een positieve instelling

-          is betrokken bij de doelgroep en kan op een juiste manier afstand nemen

-          komt gemaakte afspraken na.

 

informatie

Vooraf krijgen de vrijwilligers/begeleiders de volgende informatie of kunnen deze inzien op de website:

-          algemene informatie over StoerWinterWeken

-          vrijwilligersbeleid

-          aanmeldformulier voor vrijwilligers/begeleiders

-          informatiebulletins van de verschillende skiweken

-          laatste reisinformaties

 

Functies en taken

De onderstaande vermelde functies en taken worden met elkaar uitgevoerd, gespecialiseerde functies worden van tevoren met de vrijwilligers afgesproken.

 

Functies:

-          Algemene organisatie                                                                               

-          Verpleegkundige                                                                                      

-          Kok/catering                                                                                            

-          Technische ondersteuning                                                                        

-          Fotograaf                                                                                    

-          Begeleider (mytylscholen)                          

-          Vrijwilliger (aantal afhankelijk van de zorgintensiteit)

           

Totaal ca.18 personen

Functies kunnen ook gecombineerd uitgevoerd worden.

 

Taken

De taken zijn als volgt te beschrijven:

-          Algemene organisatie tijdens de skiweek    

Eindverantwoordelijk voor alle zaken betreffende

o      de reis

o      de accomodatie

o      de verzorging

o      de materialen (eigen en gehuurd materiaal)

o      de skilessen, inclusief vervoer naar de skipiste

o      het avondprogramma

o      het dagelijks overleg

o      de onderlinge communicatie

o      het welzijn van de deelnemers, vrijwillgers/begeleiders

o      de invulling van de functies en de bijbehorende taken van vrijwilligers/begeleiders 

o      de kwaliteit van de begeleiding

 

 

 

-          Verpleegkundige taken

o      EHBO (voor, tijdens en na het skiën)

o      zonodig uitvoeren of helpen met voorbehouden handelingen

o      zonodig ondersteuning bij de a.d.l. van de jongeren

 

 

-          Kok / catering:

o      een menu (ontbijt, lunch en diner) samen stellen voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. (zie lijst met voorbeeld menu, kosten, boodschappenlijsten)

o      een boodschappenlijst gereed maken voor inkopen in Nederland

o      boodschappen doen in Oostenrijk (verse ingrediënten)

o      koken ter plaatse

 

 

-          Fotograaf (film)

o      maakt foto’s en filmt gedurende de reis en het verblijf

o      zet deze op de website

 

 

-          Technische ondersteuning

o      Vooraf controleren en onderhoud (laten) plegen

o      Vooraf materiaal merken

o      Tijdens verblijf het materiaal controleren en of repareren

 

 

-          Begeleiders mytylscholen en vrijwilligers

o      Algemene taken

o    Ondersteuning /begeleiding bij en toezien op:

§  persoonlijke verzorging van de deelnemers

§  gebruik medicatie van de deelnemers

§  hygiëne

§  eten en drinken

§  dagelijks in orde houden van het  appartement, m.n. huiskamer en toiletten

§  corvee (volgens rooster)

§  verslag van de dag

 

o      Zitski begeleider

§  1 op 1 begeleiding onder verantwoordelijkheid van een gespecialiseerde zitski-instructeur.

§  zorgdragen voor het bij elkaar houden van het ski materiaal, zowel voor, tijdens als na het skiën, indien mogelijk met de jongeren zelf.

§  in de bijbehorende  plunje zak verzamelen van alle gemerkte materialen van de zitskiër: helm, bril, koord, bekledingsmateriaal, plastic zak voor de voeten, korte ski’s, veiligheidsriem.

§  het helpen bij het in-en uitstappen van de gondel

§  het helpen bij het in- en uitstappen van de zitski

§  het begeleiden en hulp verlenen bij alle voorkomende taken tijdens het skiën

 

o    Ski begeleider staande skiërs

§  begeleiden van staande skiërs onder verantwoordelijk van een skileraar

§  zorgdragen voor het bij elkaar houden van het ski materiaal, zowel voor, tijdens als na het skiën, deze verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de jongeren zelf neer leggen

§  het begeleiden en hulp verlenen bij alle voorkomende taken tijdens het skiën

 

 

o    Deelnemen aan dagelijks overleg

Het dagelijks overleg heeft als doel het bespreken van:

§  stand van zaken over vorderingen en bijzonderheden t.a.v. skiën/zitskiën

§  aanpassen van de indeling op geleide van de vorderingen van de deelnemers

§  eventuele wisseling van begeleiding van zitskiërs

§  meedenken t.b.v. organisatie en ontwikkelen van activiteiten buiten het skiën om

 

o    Ondersteuning catering:

Meehelpen en ondersteunen van de jongeren: 

§  bij het  koken

§  bij het boodschappen doen

§  de centrale ruimte in orde houden

 

 

Wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringen

De vrijwilliger/begeleider zorgt er zelf voor dat hij verzekerd is voor Wettelijke Aansprakelijkheid en heeft een reisverzekering met wintersportdekking afgesloten.

 

Vergoeding

De vrijwilligers/begeleiders ontvangen geen vergoeding.

 

Kosten

De kosten van het vervoer vanaf de opstapplaats naar het verblijf, het verblijf, de maaltijden en (als je die zelf niet hebt) de huur van ski’s zijn voor rekening van Stichting StoerWinterWeken.

De vrijwilliger betaalt geen deelnamekosten. Dit geldt ook voor één begeleider van de mytylschool.

Indien van een mytylschool meer begeleiders meegaan, bedragen de kosten € 250,- per begeleider.

 

Verhindering

Als u verhinderd bent om mee te gaan, dient u dit zo tijdig mogelijk aan de organisatie door te geven.

 

Evaluatie

Je maakt deel uit van een team, waar inspraak mogelijk is.

Na afloop van de skiweken kun je door het invullen van een evaluatieformulier, bijdragen aan het optimaliseren van (de organisatie) een skiweek.

 

Begeleiding en verantwoordelijkheid

Je maakt deel uit van een team en werkt onder begeleiding van de organisatie ter plaatse. De organisatie ter plaatse is eindverantwoordelijk voor het welzijn, de invulling van de functie/taken en de kwaliteit van de begeleiding van de vrijwilliger/begeleider.

De verantwoordelijkheid voor het jaarlijks evalueren en bijstellen van het algehele beleid ligt bij het bestuur.

Het bestuur houdt rekening met de wensen, mogelijkheden en kwaliteiten van de vrijwilliger/begeleider.

 

Aanmelding / overeenkomst

De vrijwilliger/begeleider meldt zich aan door middel van het invullen van het aanmeldformulier.

Met de ondertekening van dit formulier aanvaardt de vrijwilliger/begeleider dat StoerWinterWeken niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door de vrijwilliger/begeleider.

 

 

 

 

 StoerWinterWeken

 

Vlechtplantsoen 13

8391 LR Noordwolde - Zuid

iban NL67 RABO 0129250767

KVK Nummer: 01121834