Missie StichtingStoerWinterWeken
Kinderen en jongeren met een motorische beperking in aanraking brengen met diverse soorten wintersporten, waarbij het plezier in bewegen en het verkennen en verleggen van grenzen centraal staat.

Doel
Stichting StoerWinterWeken heeft als doel het (doen) organiseren van winterweken en wintersportevenementen voor kinderen en jongeren met een motorische beperking.

Ontstaan
Voor leerlingen van de Mytylschool Lyndensteyn in Beetsterzwaag werden al sinds 2004 ski-schoolkampen, op initiatief van Froukje Tilstra (docent bewegingsonderwijs), georganiseerd. Via de Johan Cruyff Foundation, die deze schoolkampen financieel ondersteunde, kwam zij in contact met collega’s van andere mytylscholen die informatie en/of ondersteuning wilden bij de organisatie van dergelijke schoolkampen. Om leerlingen van andere mytylscholen in de gelegenheid te stellen ook zo’n schoolkamp te ervaren en de kennis en ervaring te bundelen werd in 2007 Stichting StoerWinterWeken opgericht.

Financiële ondersteuning
Door het succes van de ski-schoolkampen van School Lyndensteyn en de wens van de Johan Cruyff Foundation om deze activiteiten uit te breiden naar andere mytylscholen ondersteunen zij de activiteiten van Stichting StoerWinterWeken.

Betaalbare winterweken
Het uitgangspunt is om door middel van sponsoring en fondsenwerving de kosten zodanig laag te houden, dat financiën de deelname aan een winterweek niet in de weg staan.

Samenwerking
Daarnaast zal, op basis van afspraken met de Johan Cruyff Foundation, de samenwerking worden voortgezet met de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) door onder andere gebruik te maken van hun kennis en materialen.
Bovendien zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Skivereniging (NskiV), waarmee wij onder andere de jaarlijkse WintersportFUNdag organiseren.

StichtingStoerWinterWeken
Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen die vrijwel allemaal ervaring hebben met het organiseren van skiweken voor deze doelgroep.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter / Secretaris Willemijn Kleinendorst                          
Penningmeester / Techniek    Jim Toet      
Lid (Contacten scholen) Marike Bos      
Lid (Contacten andere verenigingen)  Kirsten Schuuring - Dijkstra      
Lid (Contacten onderweg)          Henri van Doormaal      

 

De smaak te pakken
Wij hopen dat door deelname aan onze winterweken, leerlingen/deelnemers met een motorische beperking of chronische aandoening, ervaren dat zij ook kunnen wintersporten en wat dit voor hen kan betekenen.
En dat zij zodanig de smaak te pakken krijgen dat zij zelfstandig, met hun ouders of vrienden kunnen gaan wintersporten met bijvoorbeeld de jongerenreis van de VGW of met andere wintersportorganisaties. Zij bieden hiervoor verschillende mogelijkheden.

Doelgroep
De winterweken zijn voor kinderen en jongeren van 14 tot 20 jaar met een motorische beperking of chronische aandoening. De deelnemers kunnen zowel afkomstig zijn uit het speciaal onderwijs als uit het regulier onderwijs.

Verschillende mogelijkheden
De StoerWinterWeek kan op verschillende manieren georganiseerd worden:
1. Ski-schoolkamp voor 20 leerlingen: deelname door 4 scholen met elk 5 leerlingen,
waarvan maximaal 2 zitskiërs per school;
2. Ski-combikamp: individuele inschrijving van 20 leerlingen (waarvan maximaal 8
zitskiërs) van verschillende mytylscholen en/of leerlingen uit het reguliere onderwijs

NB: deelnemers kunnen in totaal maximaal 3 keer deelnemen aan een StoerWinterWeek.

Kosten
Scholen:
€ 1250,- (eventueel te financieren via fondsen)
€ 500,- ( voor 2 begeleiders/leerkrachten)

Deelnemers:
Voor de deelnemers aan het ski-combikamp zijn de begeleidingskosten: €€ 495,-
Voor de deelnemers aan het ski-schoolkamp zijn de begeleidingskosten: €€ 395,-
€
Er is deskundige begeleiding voor de volgende taken:
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Ondersteunende begeleiding
Activerende begeleiding
Leerlingen kunnen voor de betaling van de begeleidingskosten gebruikmaken van hun PGB.

Informatie
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten?
Maak dan gebruik van het contactformulier en uiteraard kunt u ons ook bellen.

zoek